Munka az interneten beruházás nélkül 14 év, Koronavírus: tényleg munka nélkül maradnak magyarok százezrei? - designaward.hu

Tartalom

  Ez utóbbi hozzájárulás esetén az Ávr.

  munka az interneten beruházás nélkül 14 év

  A támogatás célja 9. A támogatás nyújtásának szempontrendszere A támogatás mértéke a 2. Ellenkező esetben a támogatási kérelemben szereplő beruházáshoz az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül meghatározott összegig nyújtható állami támogatás.

  munka az interneten beruházás nélkül 14 év

  Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. Ha az Európai Bizottság határozatában szereplő mérték ettől eltér, akkor a tényleges támogatási intenzitás nem haladhatja meg az Európai Bizottság határozatában meghatározott mértéket.

  A támogatás nyújtásának alapvető feltételei A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a kötelező üzemeltetési időszakban a beruházó támogatásban nem részesülhet.

  munka az interneten beruházás nélkül 14 év

  Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközökkel azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. Az új eszközre vonatkozó, a jelen bekezdésben meghatározott feltételek fennállásának alátámasztására a beruházó köteles az ehhez szükséges dokumentumokat benyújtani a támogató számára. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és támogatható immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

  munka az interneten beruházás nélkül 14 év

  A támogatott beruházás elszámolható költsége