EUR-Lex - l - EN - EUR-Lex

Kereskedelmi gyakorlat. Gazdasági Versenyhivatal

Tartalom

  A kormányablakokról tájékoztató Mobilizált Kormányablakok Kormányablak mobilalkalmazás Kormányablakok Okmányirodák Hírek Kormányablakok Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével Kódszám Az ügy rövid leírása Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, amikor az adott vállalkozás nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el és amely érzékelhetően rontja a fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. Ez lehet a vállalkozás részéről nyújtott félrevezető szóbeli, írásbeli tájékoztatás illetve jelentős információ elhallgatása, vagy agresszív kereskedelmi gyakorlat folytatása. Az ilyen jellegű kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások elleni eljárás - jogszabályban rögzített kivételektől eltekintve- a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre. Az eljárás kérelemre, vagy közérdekű bejelentés alapján hivatalból indul.

  Védi ekként kereskedelmi gyakorlat fogyasztók gazdasági érdekeit a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, azt követően, valamint a lebonyolítás kereskedelmi gyakorlat. A fogyasztók bizonyos csoportjai különös védelemre szorulnak — a koruk gyermekek vagy idősek esetébenhiszékenységük illetve szellemi vagy fizikai fogyatékosságuk miatti — a gyakorlatnak vagy a terméknek való egyedi kiszolgáltatottságuknak betudhatóan.

  kereskedelmi gyakorlat pénzt keresni videók

  Az irányelv azon kereskedelmi gyakorlatok 2 kategóriáját különbözteti meg, amelyek tisztességtelenek, ha kereskedelmi gyakorlat átlagfogyasztót arra késztetik, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg: megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok tevékenységgel vagy mulasztással és agresszív kereskedelmi gyakorlatok.

  Megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok Megtévesztő tevékenységek Egy kereskedelmi gyakorlat megtévesztőnek minősül, amennyiben hamis vagy valótlan információt tartalmaz, vagy ha az alapvetően helytálló információ félrevezetheti az átlagfogyasztót, valamint, ha arra készteti a fogyasztót, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

  kereskedelmi gyakorlat minden lehetőség, hogy pénzt keressen

  E tevékenységek precedensei között szerepelnek a következőkre vonatkozó hamis vagy félrevezető információk: a termék létezése vagy természete; a termék lényeges tulajdonságai a hozzáférhetőség, az előnyök, a kockázatok, az összetétel, a földrajzi eredet, a használattól várható eredmények stb. Megtévesztő mulasztások Abban az esetben minősül megtévesztőnek valamely kereskedelmi gyakorlat, ha az az átlagfogyasztó számára a tájékozott ügyleti döntéséhez — a körülményektől függően — szükséges jelentős információkat hagy ki vagy homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, és ez ahhoz vezet vagy vezethethogy az átlagfogyasztó olyan ügyleti kereskedelmi gyakorlat hoz, amelyet egyébként nem hozott volna.

  kereskedelmi gyakorlat vélemények a bináris robotról

  Az irányelv felsorolja azokat az általános információkat, amelyeket jelentősnek kell tekinteni, ilyen például a termék ára és fő jellemzői. Agresszív kereskedelmi gyakorlatok A fogyasztóknak szabadon kell meghozniuk a kereskedelmi ügyletre vonatkozó döntéseiket.

  kereskedelmi gyakorlat hogyan lehet platformot létrehozni a kereskedési nézethez

  Az agresszív kereskedelmi gyakorlat fennállásának meghatározásához tehát több szempontot kell figyelembe venni. Ezek a következők: a gyakorlat jellege, helye és időtartama; fenyegető vagy gyalázkodó szóhasználat vagy magatartás; valamilyen, a fogyasztót különösen érzékenyen érintő körülmény például halál vagy súlyos betegség kereskedő általi kihasználása a fogyasztó termékkel kapcsolatos döntésének befolyásolása céljából; a szerződéses jogával élni kívánó fogyasztó elé támasztott bármely aránytalan, nem szerződéses akadály beleértve a szerződés megszüntetését vagy másik termékhez illetve kereskedőhöz való áttérést.

  Az uniós országoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük azon kereskedők megbüntetésére, akik megszegik kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó nemzeti szabályokat. Iránymutatásokat tartalmazó dokumentum A Bizottság ban közzétette az irányelv végrehajtásáról és alkalmazásáról szóló naprakész iránymutatást. Az iránymutatás magyarázatot nyújt a kulcsfogalmakról és szabályokról, valamint gyakorlati példákat biztosít az Európai Unió Bíróságavalamint a nemzeti bíróságok és közigazgatási szervek ítélkezési gyakorlatából azzal a céllal, hogy a nemzeti hatóságok számára megkönnyítse a végrehajtást, a kereskedők számára pedig fokozottabb jogbiztonságot biztosítson.

  kereskedelmi gyakorlat index vételi opció

  Az uniós országoknak