SzámNagyker számlázó, raktár, garancia és gyáriszámkezelő program

Internetes bevételek e-mailben

Általános szerződési feltételek A jelen szerződési feltételek, valamint a szerzői jogi irányelvek a "Szerzői jogi irányelv" és az adatvédelmi irányelvek az "Adatvédelmi szabályzat" a jelen hivatkozással és a "Szolgáltatási feltételek" együttesen szabályozzák az Ön hozzáférését és használatát a TuneCore. Ez egy jogi megállapodás Ön és a TuneCore, Inc.

  1. A digitális adózás néhány aktuális kérdése az EU-ban - Adó Online
  2. Tőkeáttétel használata kereskedéskor
  3. Hogyan csökkenthető a lakás-bérbeadás bevétele?

A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, megszakítsa vagy megszüntesse a Webhelyet és a Szolgáltatásokat, vagy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Szolgáltatási feltételeket. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Szolgáltatási feltételeket a változásokért. Ön nem módosíthatja a Szolgáltatási feltételek feltételeit a Vállalat kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

Ön és a Vállalat megállapodnak abban, hogy az Internetes fogyasztói áruházakat pl. További információt a Szerzői jogi irányelvben talál.

internetes bevételek e-mailben valódi bináris opciós piacok

A "Felvételek" kifejezés olyan hangfelvételek és audiovizuális felvételek, amelyeket Ön bármikor benyújt a Vállalatnak. Ön vállalja, hogy minden felvételt, képet és grafikát saját költségén, a Vállalat vagy a Fogyasztói Áruházak által megkövetelt formátumban küld el. Az ilyen formátum ok műszaki leírását kérésre megadják Önnek. Ésszerű erőfeszítéseket térünk annak érdekében, hogy az ilyen műalkotásokkal kapcsolatos jóváhagyási jogokat biztosítsuk Önnek, de abban az esetben, ha ön tiltakozik az ilyen műalkotások miért trendvonalak, az egyetlen jogorvoslati lehetőség a z megfelelő helyettesítő műalkotás biztosítása, vagy b az anyagok ilyen módon történő szállításának várható leállítása.

A Vállalat semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Önnel szemben az ilyen lemezek igény szerinti létrehozásának és szállításának minőségével, elégségesssedésével vagy egyéb szempontjával kapcsolatban. A nettó bevételt a Vállalat nyugtája után időben feltehetik tunecore számlájára. Miután a fizetés jóváírták a fiókjában, akkor képes lesz arra, hogy vonja vissza az összes vagy bármely részét saját internetes bevételek e-mailben szerint.

Ön felelős az ilyen kifizetésekkel kapcsolatos banki díjakért vagy egyéb díjakért.

internetes bevételek e-mailben stratégiák euró dollár opciók

A számviteli kimutatással vagy az abból eredő perekkel kapcsolatos bármely kifogást és a perek megindítását legkésőbb a nyilatkozat közlésétől számított egy 1 éven belül kell tenni, és Ön ezennel lemond a törvény által megengedett hosszabb elévülési időről.

Egyes Fogyasztói Üzletek ben is lehetnek csalással és csalással kapcsolatos irányelvek, és Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége az ilyen irányelvek kivizsgálása, ha vannak ilyenek, és az ilyen irányelvek az alábbiakban kötelező internetes bevételek e-mailben Önre nézve.

Ön elfogadja, hogy nem kap kamatot vagy egyéb bevételt a nettó jövedelem, hogy a Társaság kezeli, mint az ügynök és helyek ilyen összevont számla.

internetes bevételek e-mailben hogyan lehet 30 gyorsan elkészíteni

A Szolgáltatások ön általi használatának ellenértékeként Ön visszavonhatatlanul átruház és átruház a Vállalatra minden olyan tulajdonjoggal, amely az ilyen összevont számlán tartott nettó jövedelemre vonatkozó esetleges érdekeltségeiből állhat fenn. Az ilyen összevont számlán lévő kamatszerzés mellett vagy internetes bevételek e-mailben a Társaság a nettó jövedelmet tartó bankok által a banki szolgáltatásokért felszámított díjak vagy kiadások csökkenését is kaphatja.

Aktuális Önadózó szám

A fentiek korlátozása nélkül Ön kifejezetten vállalja, hogy lemond a zenei kiadói jogdíjakról ha ön rendelkezik ilyen jogokkal vagy azokatvagy kifizeti a harmadik fél zenei kiadóinak az ilyen ingyenes terjesztés eredményeként járó szükséges jogdíjakat. Az iTunes Match szolgáltatás esetében a fizetés tartalmaz egy közzétételi részt, amely mind a mechanikai, mind a nyilvános teljesítményjogdíjakat lefedi. Ha nem ön birtokolja vagy nem ellenőrzi az alapul szolgáló kompozíció ka t a hangfelvétel ek ben, akkor az Ön kötelessége, hogy ezeket a kiadói jogdíjakat annak a személynek vagy szervezetnek fizesse ki, aki vagy amely ezt teszi.

Kívül a United StatesA Vállalat szokás szerint megköveteli a Fogyasztói Áruházaktól, hogy biztosítsa és fizesse ki a zenei kiadói licenceket és az ilyen licencdíjakat az érintett Fogyasztói Áruház levonhatja vagy nem lehet levonni a Vállalatnak fizetendő bevételből. Ha bármely, a United States nem egyezik bele a zenei kiadói licencek biztosításába és kifizetésébe, a Társaság saját belátása szerint jogosult arra, hogy i visszautasítsa az ilyen Fogyasztói Áruház licenciába adását, vagy ii felelősséget vállaljon az ilyen Fogyasztói Áruház értékesítésével internetes bevételek e-mailben szükséges zenei kiadói licencek elszámolásáért és kifizetéséért, amely licencdíjakat a Társaság nak joga van levonni az alábbiakban fizetendő összegekből.

Amennyiben a Társaság saját belátása szerint megfizeti a fenti összegek bármelyikét, az ilyen kifizetéseket levonjuk az ön számára egyébként fizetendő összegekből. Abban az esetben, ha Ön nem tartja meg a jóváhagyott ügyvédet, a Társaság, ha úgy dönt, megvédheti magát az Ön költségén, és ön elfogadja, hogy a Társaság kérheti az Internetes bevételek e-mailben részvételét az ilyen védelemben, mint harmadik fél vagy más, és ön ezennel lemond minden kifogásról vagy kártérítési igényről.

Bármely követelés rendezése a Társaság előzetes írásbeli jóváhagyásától függ. Az alábbiakban nyújtott szolgáltatások figyelembevételével az Internetes bevételek e-mailben által benyújtott és a Vállalat által a Fogyasztói Üzleteknek terjesztett összes Felvétel megköveteli, hogy ön egy fizetési módon keresztül vásároljon ismétlődő díjalapú előfizetést.

Ezeket a díjakat a Társaság időről időre, az Ön értesítése nélkül megváltoztathatja.

NAV: már a kata is lehet online

Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Vállalat jogosult levonni az Ön ismétlődő előfizetési díjait, minden olyan vonatkozó adót és egyéb díjat, amely a Szolgáltatások használatával kapcsolatban közvetlenül a TuneCore számlájáról azaz a nettó bevételből való részesedéséről merül fel, vagy az ilyen díjakat a Vállalatnak megadott bármely Fizetési módra felszámítja.

Kizárólag Ön felelős minden olyan díjért, díjért, illetékért, adóért és értékelésért, amely aTuneCore-fiókjának Ön vagy a fiókját használó más személy általi használatából ered.

Ha ön írásban értesíti a Vállalatot arról, hogy egy vagy több Felvételére vonatkozó előfizetését megszünteti, akkor a TuneCore-fiókjára vagy fizetési módjára nem számítunk fel további előfizetési díjat, és minden megszüntetett felvételt eltávolítunk a megfelelő Fogyasztói Internetes bevételek e-mailben.

Ön nem jogosult az előre fizetett díjak visszatérítésére a megszüntetett Recordings tekintetében. Ha ön bármilyen okból nem hajt végre fizetést vagy kifizetést a fizetési móddal vagy bármely más módon a jelen Szolgáltatási feltételek elfogadását követően, a Társaság saját belátása szerint jogosult az előfizetési díj minden szükséges eszközzel történő megtérítésére, beleértve a fiók aktív állapotának megőrzéséhez és az ebből eredő jogdíjak beszedéséhez való jogot, amíg az előfizetési díj internetes bevételek e-mailben mértékben meg nem térül.

Adózási formák egyéni vállalkozóként

Az Ön felelőssége, hogy értesítse a Vállalatot, ha a Fizetési mód megváltozott a TuneCore fiók beállításainak megfelelő módosításával. Ha nem ad meg érvényes fizetési módot, a szolgáltatás a Vállalat saját belátása szerint megszakadhat vagy megszakadhat.

A Szolgáltatási feltételek mindenkor érvényesek, amíg Ön használja a Webhelyet vagy a Szolgáltatásokat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalattal folytatott üzleti tárgyalások és üzletmenet során tudomást szerez bizonyos, a Vállalat üzleti és üzleti gyakorlatával kapcsolatos, egyébként bizalmas információkról. Kivéve, ha az ilyen információ egyébként általánosan hozzáférhető harmadik fél számára, vagy internetes bevételek e-mailben törvény által imitált módon kell nyilvánosságra hozni, Ön vállalja, internetes bevételek e-mailben ezeket az információkat bizalmasan kezeli.

Ön ezennel kifejezetten elfogadja, hogy a Társaságnak jogában áll az Ön Felvételeinek harmadik felek számára történő értékesítésére vonatkozó információkat megadni, ezeket az információkat grafikonokon és egyéb összehasonlító információs anyagokban összesíteni, és azokat bármilyen módon terjeszteni. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások és a fizetések nyújtása során a Vállalatnak bizonyos megállapodásokat kell kötnie a különböző Fogyasztói Üzletekkel.

A fogyasztói üzletek kiválasztása a Társaság saját belátása szerint történik.

Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételekre az ilyen Egyéb megállapodások minden vonatkozó feltétele vonatkozik, amelyet a Társaság az ilyen Fogyasztói Áruházakkal kapcsolatban köt. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy bizonyos Fogyasztói Áruházak az audiovizuális felvételek tekintetében megkövetelhetik, hogy az Audiovizuális felvételek bizonyos időpontokban és bizonyos formátumokban elérhetők legyenek a weboldalaikon, az ilyen anyagok nak a piacon máshol való elérhetőségéhez viszonyítva.

Amennyiben ezek a követelmények nem teljesülnek, az egyes Fogyasztói Áruházaknak jogában állhat megszüntetni az említett audiovizuális felvételek rendelkezésre állását az üzletükben i ben.

internetes bevételek e-mailben bináris opciók képviselője

A Társaság az Ön írásbeli kérésére megadja Önnek az ilyen követelmények aktuális sajátosságait. Ezek csak az Ön számára használhatók, és nem ruházhatók át vagy értékesíthetők tovább. Ha átvagy továbbadják, a Vállalat 25 dollárt 25,00 USD számít fel vonalkódonként vagy UPC-onként, valamint az Ön által az ilyen átruházásból vagy viszonteladásból származó bevételt. A Társaság levonhatja ezeket a díjakat a Társaság által Önnek járó nettó bevételből, vagy ezeket az összegeket az Ön által a Vállalatnak megadott bármely fizetési módra terhelheti.

Ön vállalja, hogy betartja a Webhely és a Szolgáltatások használatával kapcsolatos valamennyi vonatkozó helyi, állami, nemzeti és külföldi törvényt, értekezést és szabályozást, beleértve, de nem kizárólagosan, az alkalmazandó közös jogot, az összes vonatkozó törvényt, valamint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának szabályait és előírásait.

A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint visszautasítsa az adott Fogyasztói Üzlettel való üzleti tevékenységet. A Társaság nem köteles Önt elkötelezettségekékben tartani, kivéve, ha azt a Szolgáltatási feltételek kifejezetten meghatározzák. Semmilyen esetben sem jogosítja fel Önt arra, hogy visszamondja az itt biztosított jogokat. A felelősség fenti korlátozása a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényes az alkalmazandó joghatóságban, és a Társaság önnek fennálló összesített felelőssége sem haladhatja meg a Száz dollárt USD.

A Szolgáltatási feltételek alapján felmerülő bármely jogi vagy eljárás kizárólag New York államban és megyében található bíróságokelőtt történik, és a felek visszavonhatatlanul hozzájárulnak az abban található személyes joghatósághoz és helyszínhez. A megállapodásban részt vevő felek lemondanak az esküdtszék általi tárgyaláshoz való jogukról. Abban az esetben, ha a Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a többi rendelkezés teljes mértékben hatályban marad.

Ha a fél nem érvényesíti a Szolgáltatási internetes bevételek e-mailben valamely jogát vagy rendelkezését, az nem tekinthető az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. Ön nem ruházhatja át a Szolgáltatási feltételeket törvény vagy más módon a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, internetes bevételek e-mailben a tiltott megbízás semmis. A Társaság az Ön beleegyezése nélkül átruházhatja a Szolgáltatási feltételeket, illetve az itt vállalt jogokat vagy kötelezettségeket.

A felek kapcsolata a Szolgáltatási feltételek szerint a független vállalkozók é, és a Szolgáltatási feltételek nem értelmezhetők úgy, hogy bármelyik fél a másik fél ügynöke, alkalmazottja vagy közös internetes bevételek e-mailben.

Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek és az itt foglalt szabályok, korlátozások és irányelvek, valamint a Vállalat érvényesítése nem célja, hogy az Önés a Vállalaton kívül más személyeknek semmilyen jogot vagy jogorvoslatot ne ruházza fel. A Szolgáltatási feltételek, valamint a Társaság szabályai és irányelvei alkotják a teljes megállapodást a Vállalat és Ön között a jelen ügy tárgyára vonatkozóan. Az internetes bevételek e-mailben megadva minden értesítést vagy egyéb kommunikációt írásban és i a Társaság e-mailben minden esetben az Ön e-mail címéreii a Webhelyen való közzétételre, Hírkereskedelmi videó bemutató iii e-mailben [email protected] vagy más címre, amelyet a Társaság írásban megadhat.

A kézhezvétel napját az értesítés továbbításának napjának kell tekinteni. Ön tudomásul veszi, hogy a Társaság nem köteles az említett anyagok átvételéig a továbbiakban szolgáltatásokat nyújtani.

internetes bevételek e-mailben hírkereskedelmi rendszerek

A fenti internetes bevételek e-mailben d szakasz rendelkezéseivel összhangban és azzal összhangban a Társaság, annak tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen esetben sem tartoznak felelősséggel az ilyen Áreltérés végrehajtása során felmerülő esetleges hibákért, amelyeket nem kizárólag és teljes skalperek az opciókról a Társaság gondatlansága vagy hibája okoz.

Internetes bevételek e-mailben említett klipeket a Vállalat vagy bármely, a Társasággal kapcsolatban álló harmadik fél hozhatja létre a vonatkozó Felvétel ek bármely egymást követő kilencven 90 másodpercének használatával.

Abban az esetben, ha nem tudja vagy nem hajlandó kijavítani a hibákat vagy a minőségi problémákat az audiovizuális mester újbóli benyújtása érdekében, a korábban befizetett díjakat nem térítik vissza — az első benyújtásért fizetett díjak at és az újrabenyújtást semmilyen körülmények között betét bináris opciókra térítik vissza.

Ez egy jogi megállapodás közted és a Vállalat között. Az itt, definíció nélkül használt nagybetűs kifejezések jelentése a Szolgáltatási feltételekben van hozzárendelve. Az "Elfogadom" gombra kattintva Ön megadja és Segítek pénzt keresni bináris opciókkal jogosult arrahogy a Vállalat, annak jogutódjai, engedélyesei és engedményesei világszerte a "Terület" és az adminisztrációs időszak alatt az alábbi 5.

Az Ön által részben vagy egészben az Ön által birtokolt vagy ellenőrzött zenei kompozíciók ügyintézőjeként, az ott való érdeklődésének teljes mértékéig, és az Adminisztrációs időszak alatt Ön által a Szolgálatnak benyújtott zeneművek a továbbiakban: "Kompozíciók".

Licenc, és másokat licencre, és gyűjtsük össze az összes kapcsolódó jövedelem internetes bevételek e-mailben hasznosítása a kompozíciók. A Kompozíciók nyomtatott változatainak közzététele vagy közzétételre való licence. Bármilyen módon meghozni vagy más módon módosítani vagy lefordítani a Kompozíciót. Például a zeneszerzés A mintaminta, B kifejezésre b, úgynevezett internetes bevételek e-mailben történő kompozíció használatára, vagy C a Kompozíció idegen nyelven történő rögzítésére vagy újbóli rögzítésére.

A kompozíciók videókban, "művészeti pályákon", felhasználó által létrehozott videókban és egyéb audiovizuális programokban való felhasználására vonatkozó, általános licencek alapján történő támogatás, azok kezelése és gyűjtése.

A YouTube-mal kapcsolatban a Vállalat jogai magukban foglalják a Kompozíciókat tartalmazó videók azonosításának, igénylésének és monetizálásának jogát a hirdetések megjelenítésének engedélyezésével. A felvételek nek a fenti 1. A Társaság beszedi az egyezségek által megszerzett összes bruttó bevételt, beleértve az egyezségek által az adminisztrációs időszak kezdete előtt megszerzett, internetes bevételek e-mailben még be nem szedett összeeket is.

Kapcsolódó anyagok

A kétségek elkerülése érdekében a fenti kifizetések tartalmazzák az összes dalszerzőjogdíját, kivéve a közteljesítményből származó jövedelem "írói részesedését", amelyet közvetlenül Önnek vagy bármely más, az alkalmazandó teljesítményalapú társaság ok bármely más vonatkozó harmadik fél dalszerző ke -nek kell kifizetni. Az Ön külön írásbeli kérelmére a Művészkiadásokban szereplő kompozíciókra a jelen Megállapodás szerinti mechanikus jogdíjfizetés nem vonatkozik.

Az internetes bevételek e-mailben kiadások" olyan saját kiadású termékek azaz az Ön által harmadik fél közreműködése nélkül kiadott rekordokamelyeket Ön csak az élő előadásain vagy a saját weboldalán értékesít. Minden egyes megelőző negyedéves időszak végén negyvenöt 45 napon belül kimutatásokat kap a bruttó bevételekből való részesedéséről, és az ilyen összefértel. Miután a kifizetés jóváírják a fiókjában, akkor képes lesz arra, hogy vonja vissza az összes vagy egy részét saját belátása szerint.

A internetes bevételek e-mailben nyilatkozattal vagy az abból eredő jogi követelésekkel kapcsolatos bármely kifogást és az azokból eredő peres eljárásokat legkésőbb egy 1 éven belül a nyilatkozat első elküldését követően kell tenni, és ön lemond minden olyan hosszabb elévülési időről, amelyet a törvény engedélyezhet. Abban az esetben, ha a Vállalat jóhiszemű encikbekedése alapján okkal gyanítja, hogy az Ön által a Vállalatnak benyújtott Bármely Egyezség nem felel meg az alábbi 4.

Továbbá ön elfogadja, hogy elveszíti ezeket a bevételeket, ha a Vállalat megállapítja, hogy azok jogsértés vagy csalás eredménye. Ha a Társaság saját belátása szerint úgy dönt, hogy bármilyen jogsértő vagy csalárd tevékenységet az Ön vagy leányvállalatai követtek el, akkor a Társaság náluk felmerült esetleges költségeket beleértve a jogi díjakat és kiadásokat az egyéb jogorvoslatokon kívül a Társaság is levonhatja a Társaság által önnek fizetendő pénzösszegekből.

A Társaságnak joga van, de nem köteles büntetőeljárást indítani, megvédeni és rendezni az egyezségekkel kapcsolatos minden követelést és intézkedést, és általában minden szükséges dolgot megtenni az azonos és a kompozíciókkal kapcsolatos szerzői jogokkal vagy egyéb jogokkal kapcsolatban; feltéve azonban, hogy a Társaság nem rendezi a követeléseket az Ön hozzájárulása nélkül kivéve az alábbi 3. Abban az esetben, ha a Társaság vagy Ön bármilyen pénzösszeget visszafizet ítélet vagy egyezség eredményeként, kereset az interneten 50 befektetésig ilyen pénzösszegeket a 2.

Önnek joga van tanácsot adni magának, hogy segítsen vagy vállalja a vádvagy a védelem az ilyen ügyben, de a saját költségén. A Társasággal szembenhozott bármely ítéletre és a Társaság által az Egyezségek bármelyikét tiszteletben tartva, a költségeket és kiadásokat, beleértve, de nem kizárólagosan, a jogi díjakat és kiadásokat, a Szolgáltatási feltételek kártérítési rendelkezései vonatkoznak, és az Ön kártérítési kifizetéseit a Társaságnak minden olyan összegből meg kell fizetni, amely az Ön tulajdonában lévő és a Társaság által kezelt bármely és minden olyan számla alapján önáltal esedékes, és amelya Társaság által kezelt, vagy a Társaság kérésre azonnal a Társaság által kezelt számlákon keresztül válik.

Az itt szereplő ellenkező irányú ellenére a Társaságnak joga van, de nem köteles a beadott kompozíciók katalógusát beleértve a Kompozíciókat is engedélyezési megállapodásokba és az egész iparágra kiterjedő egyezségekbe választani az olyan érdekképviseleti csoportok által benyújtott és jóváhagyott jogdíjak behajtására, mint például a Nemzeti Zenekiadók Szövetsége az Ön előzetes hozzájárulása nélkül.

Kizárólag Ön felelős internetes bevételek e-mailben dalszerzőktől, licencadóktól, jövedelemrésztvevőktől és más harmadik felektől, akiknek ön köteles kifizetni a Kompozíciók bármelyikéből származó jövedelem egy részét. Ön garantálja és kijelenti, hogy minden ilyen dalszerző, licencadó, jövedelemrésztvevő és más harmadik fél, akinek Ön köteles a Kompozíciókból származó jövedelem egy részét kifizetni, kizárólag Önre vonatkozik az ilyen kifizetésekért, és ön ezennel vállalja, hogy mentesíti a Vállalatot, és mentesíti a Vállalatot az ilyen dalszerzők minden követelésétől, követelésétől vagy cselekedetétől.

TUNECORE SZOCIÁLIS FELTÉTELEK

A jelen megállapodás "adminisztrációs időszaka" egy 1 éves kezdeti időszakra vonatkozik, amely a Társaság által a 6. A kezdeti időszakot követően az adminisztrációs időszak automatikusan megújul, és további negyedéves időszakokra hosszabbodik meg, kivéve, ha Ön a Társaságnak legalább rövid távú bináris opciós kereskedés 45 nappal az időszak vége előtt írásban értesíti a Társaságot.

A Társaságnak jogában áll beszedni az igazgatási időszak kezdete előtt szerzett, de még be nem szedett kompozíciókkal kapcsolatos összes jövedelmet. Az adminisztrációs időszak lejártát követően a Társaságnak jogában áll: i beszedni az adminisztrációs időszak alatt szerzett és tizenkét 12 hónapon belül beszedett jogdíjakat a United States és tizennyolc 18 hónap a világ számára, kivéve a United States az adminisztrációs időszak lejárta után, és ii internetes bevételek e-mailben minden lehetőséget, kiterjesztést vagy megújítást a Vállalat által az adminisztrációs időszak alatt kiadott licencre vonatkozóan.

Ön egyszeri, vissza nem térítendő díjat a "Beállítási díjat" fizet a Társaságnak a Társaság honlapján meghatározottak szerint, hogy fedezze a Társaság adminisztratív költségeit a Kompozíciók katalógusának frissítésével kapcsolatban. Ön elfogadja, hogy a Vállalat jogosult levonni a Beállítási díjat, az adminisztrációs szolgáltatások használatával kapcsolatban felmerülő adókat és egyéb díjakat közvetlenül a TuneCore számlájáról, vagy ezeket a díjakat felszámítja bármely alternatív fizetési módra, amelyet ön a Vállalatnak ad meg például érvényes PayPal-számla, hitelkártya vagy betéti kártya, mindegyik "Fizetési mód".

A félreértések elkerülése végett, ha Ön vagy a Vállalat internetes bevételek e-mailben itt meghatározott okok bármelyike miatt felmondja ezt a megállapodást, ön nem jogosult a Beállítási díj teljes vagy részleges visszatérítésére. Továbbá, ha bármilyen okból ön nem tesz kifizetést vagy kifizetést a fizetési mód on keresztül vagy bármely más módon, miután beleegyezett a jelen Szolgáltatási feltételekbe, a Vállalat saját belátása szerint jogosult a beállítási díj plusz egy huszonöt dollár 25,00 USD adminisztrációs díj megtérítésére, bármilyen eszközzel, beleértve a jogot, hogy számláját aktívan tartsa, és beszedje az ebből eredő jogdíjakat, amíg a beállítási díj teljes mértékben meg nem térül.

Ön garantálja és kijelenti, hogy legalább tizennyolc 18 éves, és hogy az összes Kompozíció, beleértve, de nem kizárólagosan, az abban megtestesülő, interpolált harmadik fél által a Vállalatnak átadott vagy a Kompozíciókkal kapcsolatos anyagokat, nem sérti a szerzői jogokat.

A Társaság kérésére Ön végrehajtja és átadja a Társaságnak a Internetes bevételek e-mailben összetételében biztosított jogaival kapcsolatos dokumentumokat, és ha ezt a Társaság kérését követő tíz 10 munkanapon belül nem teszi meg, a Társaság aláírhatja ezeket a dokumentumokat az Ön nevében.

A digitális adózás néhány aktuális kérdése az EU-ban

Ezzel párhuzamosan ön elfogadja ezt a módosítást, ön a Vállalatnak ellátja a Kompozíciókkal kapcsolatos bármely meglévő licenc vagy egyéb megállapodás másolatát. Ön továbbá vállalja, hogy értesíti a Vállalatot az adminisztrációs időszak alatt internetes bevételek e-mailben Kompozíció minden egyes rögzített változatáról, amint az ésszerűen megvalósítható, miután tudomást szerzett róla.

Amennyiben ön és amennyiben ön nem adja meg a Vállalatnak a jelen 8 b szakaszban említett anyagokat és információkat, a Társaság nak a Kompozíciókkal kapcsolatos jogai és az azokhoz fűződő jogai nem sérülnek. A Társaság nem vállal felelősséget az érintett Kompozíció k internetes bevételek e-mailben a pénzek be nem gyűjtéséért vagy a szerzői jogi védelem hiányáért, amely az Ön által az ilyen mulasztás közvetlen vagy közvetett eredménye.

DMCA értesítés az állítólagos jogsértésről Ha Ön szerzői jog tulajdonosa vagy felhatalmazása van arra, hogy egy szerzői jog szerinti szerzői jog szerinti kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárjon, kérjük, értesítse a TuneCore-t azokról az anyagokról, amelyekről azt állítják, hogy jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyát képezi, és a TuneCore szolgáltatás használatával online közzétették egy DMCA értesítéssel az állítólagos jogsértésről a továbbiakban: "Értesítés"amelyet az alábbiakban leírtak szerint kézbesített, és kézbesítette a TuneCore kijelölt szerzői jogi ügynökének.

Fontos hangsúlyozni, hogy csak akkor kell bejelentést küldenie, ha ön a szerzői joggal védett anyag, amelyről azt állítják, hogy jogsértő, mert a 17 U.

Kapcsolódó cikkek:

Miután elkészült, kérjük, adja meg az értesítést a TuneCore kijelölt szerzői jogi ügynökének a következő helyen: Szerzői jogi ügynök 63 Pearl Street, dobozos Brooklyn, NY Az érvényes értesítés kézhezvételét követően a TuneCore gyorsan válaszol, hogy távolítsa el vagy tiltsa le a hozzáférést az anyaghoz, amelyről azt állítják, hogy jogsértő, vagy amely jogsértő tevékenység tárgyát képezi.

DMCA-viszontbejelentés Ha a TuneCore szolgáltatás használatával online közzétett anyagot a DMCA állítólagos jogsértésről szóló értesítésére válaszul eltávolították vagy letiltották, a TuneCore haladéktalanul továbbítja önnek az értesítést, és tájékoztatja Önt arról, hogy eltávolította vagy letiltotta az ilyen anyagokhoz való hozzáférést.

Ha ön birtokolja vagy ellenőrzi az online a TuneCore szolgáltatás használatával közzétett anyagjogait, és úgy véli, hogy anyagát tévedésből vagy téves azonosításból távolították el vagy tiltották le, a TuneCore kijelölt internetes bevételek e-mailben jogi ügynökének dmca-számlálóértesítést a "Counter Notification"- t küldhet az alábbiakban leírtak szerint.

Fontos hangsúlyozni, hogy csak akkor kell beküldeni a Counter Notification, ha a saját vagy ellenőrzése a szerzői joggal védett anyag, amely azt állította, hogy jogsértő, mert a 17 U.

Miután elkészült, kérjük, adja át a Counter Notification to TuneCore kijelölt szerzői jogi ügynök: Internetes bevételek e-mailben jogi ügynök 63 Pearl Street, dobozos Brooklyn, Internetes bevételek e-mailben [email protected] A Counter Notification kézhezvételét követően a TuneCore haladéktalanul továbbítja azt az Igénylőnek, és tájékoztatja az Igénylőt arról, hogy a TuneCore kicseréli az eltávolított anyagot, vagy megszünteti a hozzáférés letiltását, kivéve, ha az Igénylő tíz 10 munkanapon belül értesíti a TuneCore kijelölt szerzői jogi ügynökét arról, hogy bírósági végzést kért, hogy visszatartsa Önt a TuneCore szolgáltatás használatával ön által közzétett anyagokkal kapcsolatos jogsértő tevékenységtől.

Ha a TuneCore értesítést kap arról, hogy az igénylő ilyen pert indított, nem tudja helyettesíteni az eltávolított anyagot, vagy nem tudja letiltani a hozzáférést. Ha a TuneCore nem kap ilyen értesítést, saját belátása szerint kicserélheti az eltávolított anyagot, vagy megszüntetheti a hozzáférés letiltását.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor a TuneCore továbbítja a Counter Notification-t az Igénylőnek, az tartalmazza az Ön személyes adatait. A Counter Notification elküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait ilyen módon fedjék fel. Ezek a feltételek bemutatják, hogyan használhatja a Store Automator programot arra, hogy a alább meghatározottak szerint automatikusan kézbesítse a Kiadásokat a TuneCore által engedélyezett fogyasztói áruházaknak a hangfelvételek kihasználására.

A TuneCore szolgáltatási feltételeit referenciaként építik be. A TuneCore fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, megszakítsa vagy megszüntesse a Webhelyet és a Szolgáltatásokat, vagy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Szolgáltatási feltételeket.

internetes bevételek e-mailben kereskedési bot tőzsde

Ön nem módosíthatja a Nemi gyógymód feltételeit a TuneCore kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A TuneCore-nak kiadásonként egyszeri, vissza nem térítendő díjat a "Díj" kell fizetnie. Ön elfogadja, hogy a TuneCore jogosult a Díj és a vonatkozó adók levonására közvetlenül a TuneCore számlájáról, vagy felszámítja az ilyen díjat bármely alternatív fizetési módra, amelyet ön a Dulatol biztosít a Vállalatnak például érvényes PayPal-számla, hitelkártya vagy betéti kártya, mindegyik "Fizetési mód".

Ha ön bármilyen okból nem internetes bevételek e-mailben végre fizetést vagy kifizetést a fizetési móddal vagy bármely más módon a jelen Szolgáltatási feltételek elfogadását követően, a TuneCore saját belátása szerint jogosult a Díj minden szükséges eszközzel történő megtérítésére, beleértve a fiók aktív állapotának megőrzéséhez és az ebből eredő jogdíjak beszedésének jogát, amíg a Díj teljes mértékben meg nem térül.

Az Ön felelőssége, hogy értesítse a TuneCore-t, ha a fizetési mód megváltozott a TuneCore-fiók beállításainak megfelelő módosításával.