Munkák

Maczó Péter: Ön itt áll - az infodesignról

Maczó Péter

2010. 10. 01.

Szándékom szerint, tanulmányaim alapján egy könyvet terveztem.

Ez a kötet – 328 oldalon, 525 képpel illusztrálva – kulturális körutazásra csábítja a tervezőgrafikában jártas és a laikus érdeklődőt. Felépítésénél és szerkesztésében az információs design tervezésének alapvető követelményeit tartottam szem előtt. Az észlelés és a tájékozódás elemi – biológiai és fiziológiai – jellemzőin át, az emberi kultúrák jelrendszerét követve jutottam el a természetestől az épített környezetig, az információs design tipikus és sajátos eseteit is bemutató mai példákig.

Külön fejezet tárgyalja a térképek történetét és szerepüket korunk – információs design szempontjából kiemelten fontos – találkozási helyein, a városi tömegközlekedéstől a nagy intézményekig, a kereskedelmi, kulturális vagy sportközpontokig.

A grafikai tervezés alapelemei: a pont, a vonal, a kör (logikus sorrendet követve) éppúgy részei a könyvnek, ahogy a nyíl: a legalapvetőbb infodesign jelzés, az idő: a legmarkánsabb infografikai tényező vagy a szín, mint kód és paraméter, az információs grafika markáns elemeiként bemutatásra kerülnek.

A jel és jeladás sokfélesége az információ rögzítése és továbbítása sok történeti érdekességével inkább kalandozás, felvezető.
Vállaltan leghangsúlyosabb része a tanulmánynak: az írás, a közlés, amely a vizuális kommunikációban a szöveg megjelenésénél egyértelműbb kifejezési módot ma sem ismer. Kiemelten fontos alkotó elemei a betűk. Típusai, jellegzetességük, szerepük és a tipográfiai rend a tájékoztatás hatásosságát döntően befolyásoló tényezők.

A számok sajátos szerepét külön fejezet tárgyalja.
A téma fontos része a grafikai képalkotás, pontosabban a nemzetközi kapcsolatokban egyre jelentősebb, a (beszélt és írott) nyelv ismeretétől független magyarázó ábrák és jelek, tehát piktogramok alkalmazása. Valóságos példaként olimpiai játékok jelrendszerét kínálja a könyv. Három, periodikusan ismétlődő kulturális rendezvény eseményeinek infodesignját bemutató képek után épített környezetünk városképi felirataiból válogatott példák sorozata vezet el a könyv végén látható magyar esettanulmányig: egy repülőtér, egy multikulturális intézmény és egy múzeum és dokumentációs központ infodesign terveinek és a valóságban is látható alkalmazásának ismertetéséig.
A vizuális kommunikációban ma sajátosan infodesignnak nevezett területekig széles út vezet. Ennek megismerése és – lehetőségeim szerint – bejárása, minél gazdagabb megismertetése volt tanulmányaim vállalt feladata. A munkát a tervezőgrafikus szemszögéből vizsgáltam, megállapításaim tehát alapvetően rá vonatkoznak.

Main_designawardfotoview-1
Main_designawardfotoview-2
Main_designawardfotoview-3
Main_designawardfotoview-4
Main_designawardfotoview-5
Main_designawardfotoview-6
Main_designawardfotoview-7