Munkák

Tudatalatti Lebegés kollekció - Látványmódosító Ásványszerkezetek és Szubjektek

Mrs Herskin

2010. 03. 01.

LÁTVÁNYMÓDOSÍTÓK

A projekt korunk megváltozott érzékelését, valóságfelfogását állítja középpontjába. Azt vizsgálja, hogy a virtualitás, a nem megfogható és átlagos értelemmel nehezen felfogható új valóság, a rendelkezésünkre álló tudományos technológia miképpen befolyásolja tudatunkat, világlátásunkat.

A látványmódosítók olyan a látást befolyásoló fejre helyezhető optikai szerkezetek, melyek a tárgy viselőjének észlelését, percepcióját, és ezáltal tudatát fizikai, analóg módon „torzítják”; és melyek a valóságnak új dimenzióit igyekeznek feltárni. Ezek a tulajdonképpen nem digitális „virtuális szemüvegek” magukban ötvözik a klasszikus optikai lencséket (pl. prizma, konkáv tükör), a high-tech technológiákkal és a természet adta, szinte emberi beavatkozástól mentes anyagokkal (csiszolatlan ásványok).

A Látványmódosítók a tisztánlátást – mely a szemüvegek tulajdonképpeni funkciója – nem megszokott és evidens módon segítik elő. Az összezavart vizuális élmény a test dekoordináltságát eredményezi, az ösztönösen végzett mozgás dezorientált lesz. Így tudatunk kénytelen koncentrálni és odafigyelni az éppen végzett és legalapvetőbb mozdulatsorainkra is. Ily módon az információs társadalomban szétesett és elaprózódott figyelmünk végre saját magunk felé fordul.

A SZUBJEKTEK

A cipők és táskák megfogalmazásának kiindulási pontja az olyan „ösztönös” tudatállapotok, mint az álom, az éberálom, a gyermeki lélek, a neurotikus vagy pszichopatológiás állapotok, valamint a kábítószer hatására megtapasztalható hallucinogén állapot. Az említett tudatformákban közös a képzelet, a fantázia, a tudatalatti és a tudattalan autentikus megnyilvánulása. A cél olyan tárgyak létrehozása, amik megtartják funkciójukat, de egyben túl is mutatnak azokon, bizonyos értelemben „felülmúlják” saját rendeltetésüket. Ezekben a kézzel készített darabokban közös, hogy az alapanyagok természetes adottságaiból (mintázat, felület, szín és forma) kiindulva rajzolódik tovább az anyag, míg végül és véletlenül kész tárggyá nem formálódik. Egyik felület vagy megmunkálás sem előre megtervezett.

A cipők formailag erősen asszimetrikusak, mind talpmagasságukban (egy páron belüli eltérésekkel) illetve a felsőrészek forma és felületkialakításában is. A talpmagasságok eltérései befolyásolják a járás milyenségét, és ezáltal az egész test mozgása szétesik és abszurd lesz. Ezzel az emberi testet és a mozgás ritmusát hasonlóképpen töri össze és befolyásolja, mint ahogy azt a Látványmódosító teszi.

Main_subjects_06
Main_subjects_01
Main_subjects_08
Main_sightmodifiers_01
Main_sightmodifiers_02
Main_sightmodifiers_03
Main_sightmodifiers_04
Main_sightmodifiers_05
Main_sightmodifiers_06
Main_sightmodifiers_07
Main_sightmodifiers_08
Main_sightmodifiers_09
Main_sightmodifiers_10
Main_subjects_03