Hírkereskedelmi videó bemutató

Köpeczi-Bócz Tamás: A médiatudatosság hazai és nemzetközi irányai Kovács Katalin: Médiatudatosság és e-hatékonyság vizsgálata egyetemisták körében Sass Judit, Bodnár Éva: A szorongás tartalmának Hírkereskedelmi videó bemutató e-tanulók körében Mihályi Krisztina: A kognitív stílusok figyelembe vétele az elektronikus tananyag és a mobil eszközökön futó alkalmazás-fejlesztésben 5 V.

Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest, Oktatásinformatika és innováció KAZY Ollé János a konferencia programbizottságának elnöke 9 V.

V. Oktatás-Informatikai Konferencia by ELTE PPK ITOK - Issuu

HTML5, CSS3 kidolgozása van folyamatban, amelyek tartalmával már most a szabvány elfogadása előtt meg kell ismertetnünk hallgatóinkat ahhoz, hogy tanulmányaik befejezésekor kurrens, a munkaadók számára értékes ismeretekkel rendelkezzenek.

Emellett olyan szabványok tartalmára is fel kívánjuk hívni a figyelmet, amelyek nem feltétlenül technikai, inkább módszertani szempontból jelentősek, ilyen például az akadálymentes alkalmazások fejlesztéséhez elengedhetetlen WCAG 2.

Ezen célkitűzés teljesítéséhez egy olyan szemantikus WIKI környezetet állítottunk fel, amely egyszerűen kitölthető űrlapok segítségével támogatja a gyors és hatékony adatbázis feltöltést, köztük a szemantikus kapcsolatok megadását. A szemantikai metaadatok lehetővé teszik, hogy egy adott szempont tulajdonság szerint járjuk be az adatbázist, hatékonyan kereshessünk, illetve szűrhessünk a megadott tulajdonságok alapján.

A tudásbázist csoportmunka keretében töltötték fel a hallgatók, amely Hírkereskedelmi videó bemutató véletlenszerűen összeállított 5 fős csoportokhoz rendeltük hozzá a kitöltendő címszavakat, az egyes részfeladatokat pedig a csoport tagjai egymás között szabadon feloszthatták.

A szemeszter végén a hallgatók között kérdőíves felmérést végeztünk, amelyben rákérdeztünk a csoportmunka és a kialakított WIKI rendszer használata során szerzett tapasztalatokra gyorsan keresni rövid idő alatt. Cikkemben részletesen bemutatom a felállított szemantikus WIKI környezet jellemzőit, funkcióit, felépítését, a Hírkereskedelmi videó bemutató kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, valamint a kollaboratív tudás bázis építés során szerzett tapasztalatokat és hallgatói visszajelzéseket is.

Az angol nyelvtanítás során azonban számos olyan probléma merül fel, amely nehezíti a nyelvtanárok dolgát. A hallgatók gyakran már éve tanulnak angolul, ezért úgy érzik, hogy már mindent tudnak.

A nyelvhelyességük és az íráskészségük azonban nem jó, emellett nagyon nehéz őket motiválni. Szintén gond a hallgatók különböző nyelvtudása. Mindezek a problémák késztettek arra, hogy a es tanév második félévében két kereskedelem-marketing szakos csoportnál kipróbáljam egy-egy wiki használatát.

Fő célom az volt, hogy motiváljam a hallgatókat, de lehetőséget próbáltam biztosítani az egyéni tanulásra is. Azt is kívántam vizsgálni, hogyan hat a hallgatók nyelvhelyességére, ha írásaikat a többiek is olvashatják, illetve egymás feladatait javítják. Azért választottam a wikit a BGF-en használt CooSpace tanulási környezet helyett, mert ahhoz csak egy félévig férnek hozzá a hallgatók, így az előző félévek anyagához nem. Emellett a wiki több funkcióval is rendelkezik, és a csoport minden tagja tud anyagot feltölteni, illetve szerkeszteni.

A wikire mindent feltöltöttek a diákok, amivel a félév során foglalkoztunk, különböző csoportos feladatokat oldottak meg, javították egymás feladatait és a nyelvtanuláshoz hasznos weboldalak linkjeit is gyűjtötték.

A félév folyamán lehetőségem nyílt 4 alkalommal számítógépes teremben órát tartani, ahol többek között a wikit is használtuk.

Hírkereskedelmi videó bemutató

A félév végi kérdőív eredmények szerint a hallgatók többsége szívesen használta a wikit, és általában hasznosnak tartották, különösen az online szótárak linkjeit és a nyelvtani gyakorló, illetve szótanuló oldalakat. Problémaként felmerült, hogy sokáig tart az oldalak szerkesztése, és néhány hallgatónak gondot okozott az oldalak kezelése is. Hírkereskedelmi videó bemutató előző félév tapasztalatai alapján a as tanév első félévében két turizmus-vendéglátás szakos csoportnál is bevezettem a wiki használatát.

Az eredmények hasonlóak voltak az előző féléviekhez, néhány különbséggel. A hallgatók szívesen használták a wikit, és hasznosnak is találták. Egyéni tanulásra azonban kevesen vették igénybe, ennek fő okaként leggyakrabban az időhiányt nevezték Hírkereskedelmi videó bemutató. A csoportos feladatoknál is voltak problémák, mivel a diákok nehezen tudták megszervezni a közös munkát, így gyakran a Hírkereskedelmi videó bemutató egy tagja oldotta meg a feladatot. Egymás feladatainak javítása sem ment könnyen, de szívesen fogadták a kritikát a többiektől.

A közösséget, melyet a magyar pedagógusok igényeinek kiszolgálására hozott létre ban a Műszaki Kiadó működteti.

A hírkereskedelem kalózai | Kanizsa Újság

A kiadó évek óta megrendezi az interaktív táblákkal kapcsolatos országos konferenciát, s ahogy a pedagógusok megismerték az eszközt magát, úgy merült fel egyre nagyobb igény a tartalomra. Az országban izoláltan működő jó gyakorlatok megosztására, az egymástól való tanulás országos szintű megismerésére korábban nem volt hely, ahová konkrét tananyagokat is fel tudtak volna tölteni a pedagógusok.

Ahogy a gyakorló pedagógusok által feltöltött anyagok szaporodtak úgy lett egyre népszerűbb és ismertebb a pedagógusok között a portál.

Mára feltöltött anyaggal. A feltöltés lehet saját készítésű állomány, vagy akár egy jónak tartott weboldal is. Mindegy, hogy van interaktív táblája vagy nincs a pedagógusnak, mindenképp talál hasznos oldalakat, információkat.

A lényeg, hogy érdeklődjön az új módszerek iránt, illetve próbálja kihasználni az IKT eszközök által nyújtotta lehetőségeket. A portál egy helye az önképzésnek, pedagógiai ötletek nyerésének. A Sulinetnek kedvelője van, a Tanárblog Iktaziskolában pedig A Microsoft Partners in Learning nemzetközi közössége, a PIL Network is igyekszik a magyarországi jógyakorlatokat népszerűsíteni és minél több magyar pedagógust bevonni.

Az interaktív táblaforgalmazók is működtetnek nemzetközi közösségeket, ahol a magyar jelenlét még csekély, de ettől független érdemes áttekinteni őket.

Hír TV – Wikipédia

A kutatás során olyan pedagógusokat kérdeztünk, akiknek van tapasztalata már az internet oktatási célra történő felhasználásában, ezért a kutatást az eTanárikar több, mint ötezres felhasználói körében végeztem. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság és háttérintézményeinek országos szakmai konferenciája előtt kerültek kiosztásra, meghalni, hogy pénzt keressen mint kitöltött kérdőív alapján történt az elemzés.

Bátorítani kell a tanulói produktivitást, a tanulás során önállóan vagy közösen létrehozott tudás megjelenítését, bemutatását akár web2es eszközökkel is.

Ehhez szükség van eszközökre és jól képzett pedagógusokra, ezért volt fontos, hogy a pedagógusok megfogalmazzák, melyek a mindennapi gyakorlat során hasznos digitális tananyagok, és a pedagógus-továbbképzés tevékenységei, amelyek az értékalapú nevelésoktatás színvonalát növelik, hiszen Hírkereskedelmi videó bemutató változás menedzselése során fontos bevonni őket, különben a változás nem történik meg, hanem egy visszarendeződés következik csak be.

Kotter, 13 V. Az egyén társadalomban elfoglalt helyének leírására a társadalmi rétegződés kutatói gyakran használják a közgazdaságtudományból kölcsönzött tőke fogalmát. Egyik legismertebb képviselőjük, Bourdieu nyomán háromféle tőketípust különböztethetünk meg: a pénztőkét, a kulturális és a társadalmi tőkét Bourdieu A kulturális tőke az egyén műveltségét jelöli, a társadalmi kapcsolati tőke fogalma alatt pedig az egyén interperszonális kapcsolati hálózatát értjük.

Az elmúlt évtizedekben a digitális technológia térhódításának következtében olyan új iparágak, eszközök, közösségek, kapcsolattartási formák jöttek létrei, melyeknek jelentős társadalmi-gazdasági következményei vannak. Ennek következtében felértékelődött a kulturális tőke szerepe, ezen belül pedig egyre fontosabbá válik, a digitális írástudás, az IKT eszközök használatához szükséges ismeret és tudásanyag Angelusz-Fábián-Tardos Azonban egyrészt eltérések tapasztalhatók a digitális kommunikációs eszközökhöz Hírkereskedelmi videó bemutató hozzáférésben, másrészt jelentős különbségek mutathatók ki a digitális írástudás szintjében is, mely hatások számos területi-társadalmi egyenlőtlenséget generálnak.

Éppen ezért az eszközökhöz történő hozzáférésben jelentkező szakadék mellett különbséget kell tenni eszközöket ténylegesen használók — nem használók között, és figyelembe kell venni a használat intenzitásában, formáiban jelentkező eltéréseket is. Következőleg bináris opciók saját mutatói Prensky által ben megalkotott, eredetileg tanárokra-tanulókra vonatkozó, de később már egész generációkat, társadalmi csoportokat jelölő elnevezések digitális őslakos, digitális bevándorló napjainkra már félrevezetővé váltak.

Úgy véljük, hogy a pusztán életkor függvényében történő dichotóm kategorizálás helyett célszerű lenne a digitális technológiák használatának minőségi mutatóit figyelembe vevő különbségtételezést alkalmazni. Ennek megfelelően megalkottunk egy olyan felosztást digitális remeték, digitális felfedezők, digitális nomádok, digitális vándorok, digitális telepesek, digitális honfoglalókmelyben a különböző tevékenységkörök végzésének intenzitását vagy annak hiányát vizsgáljuk.

Az előadásban egyrészt ezen kategorizálás indokait kívánjuk bemutatni, másrészt részletesebben megvizsgáljuk az egyes csoportok jellemzőt is.

A múzeumi tanulás során a kulcskompetenciák szinte mindegyike fejleszthető.

Vásárhelyi, Ahhoz azonban, hogy ez sikeres legyen, kellő motiváció és a foglalkozások gondos előkészítése szükséges. A tapasztalatok szerint a múzeumok oktatási portáljainak elsődleges célközönsége a tanárok.

  • Facebook Szabadtéri előadást tartott vasárnap este Lehota M.
  • Az ő közreműködésével készült a CNN riporterének, Nic Robertsonnak Gyurcsány Ferenccel készített botrányos interjúja is, amit számos magyar csatorna átvett.
  • Вот наш мир, весь, целиком, - сказал Элвин.
  • Hogy néznek ki a bináris opciós jelek

Ennek ellenére a múzeumok az oktatási tartalmaikat mégsem igazítják a Nemzeti Alaptantervhez, kerettantervekhez vagy akár a pedagógusok által fontosnak tartott témakörökhöz Barta, Így ezek a weboldalak sem számukra, sem a diákok számára nem tartalmaznak olyan információkat, amelyekből valódi oktatási interakciók alakulhatnának ki.

További cél volt, hogy az elkészített tananyag mintaként szolgálhasson hasonló tananyagok összeállításához is. A fejlesztés során törekedtünk arra, hogy ingyenes Wilde, Mann, és programozási ismeretek nélkül is használható technológiákat alkalmazzunk. A fejlesztés központi eleme egy Wordpress alapú oktatási portál, amelyen a foglakozáshoz kapcsolódó információk jelennek meg.

A weboldal logikailag két része osztható: az első rész egy katalógus rendszer, amely a gyűjteményben felkeresendő tárgyak 15 V. A másik rész a témához és magukhoz a tárgyakhoz kapcsolódó rövid cikkeket tartalmaz, amelyeket az otthoni felkészülés során olvashatnak el a tanulók. Így a diákok akár otthon, akár a múzeumi látogatást feldolgozó tanórán könnyedén készíthetnek gondolati térképet a kulcsszavak segítségével.

A foglalkozáshoz egy érdekes, okostelefonra készített QR játék is kapcsolódik, amelyben a felhasznált adatokat a portálhoz készített kiegészítő szolgáltatja, szintén XML formátumban. Az alkalmazás egy tikos képet rejt, amelynek egy-egy darabja akkor válik láthatóvá, ha a tanuló beolvasta a gyűjteményben elhelyezett QR kódot. Miután az összes kódot megtalálta, a teljes kép Hírkereskedelmi videó bemutató válik.

A korábbi kutatások folytatásaként került sor a es adatfelvételre, amelyben mintegy fős mintán nál több felsőoktatási intézmény hallgatóit magában foglalva vizsgáltuk az első vagy max.

A vizsgálatba bevont kérdéskörök többek között a következők voltak: a technikai felszereltség, az internet és számítógép-használati szokások, a tanulási és olvasási szokások, a Facebook használatával kapcsolatos attitűdök és szokások. A korábbi kérdőívek kérdéseit aktualizáltuk, és az azóta történt változásokat figyelembe véve korrigáltuk például beemeltük a Facebook használatára vonatkozó kérdéscsoportotugyanakkor megőriztük azokat a kérdéseket, amelyek révén a kutatási eredmények összevehtetők legyenek a korábbi mérésekkel Netgeneráció kutatás, Facebook kutatás, külföldi kutatási eredmények.

Hírkereskedelmi videó bemutató

A kutatás eredményei továbbra is azokat a korábbi megállapításokat támasztják alá, amelyek szerint a hallgatók tudásszintje, informatikai tájékozottsága és IKT-kompetenciája elmarad a kívánatostól.

A technikai felszereltség, mint akadály, elhárulni látszik, a korszerű eszközökhöz való hozzáférés szintje már nem tekinthető gátló tényezőnek ebben a körben. Az IKT-kompetenciák megalapozása a közoktatásban kellene történjen, de saját és mások eredményei alapján állítható, hogy ez sem a szervezett oktatás keretében, sem informális úton nem következett be.

Ennek hiányában azonban a munkaerőpiacon való megjelenésnél versenyhátrányba kerülnek az informatikai ismeretekkel nem rendelkezők. A kapott eredmények egyértelműen igazolják a Facebook előretörését ebben a körben is, így ennek hatását esetleges alkalmazási lehetőségeit a későbbiekben indokoltnak látszik ismét részletesen elemezni.

A kapott eredményeket statisztikai próbák alkalmazásával is vizsgáltuk, ezzel is növelve a kapott eredmények megbízhatóságát.

Hírkereskedelmi videó bemutató

A kutatások eredményei alapot adhatnak a netgenerációs elméletek további finomítására, illetve az Hírkereskedelmi videó bemutató alapú fejlesztések egyes irányainak meghatározásához. A terület húzóerejét az egyesült államokbeli "top"-egyetemek köré szerveződött kezdeményezések adták EDx, Coursera, Khan Academy stb. A hálózati tanulás network learning témakörének alapvető eleme a személyes tanulási hálózat personal learning network kialakítása, ami az információk, erőforrások és kapcsolatok menedzselését is magában foglalja, ilyen módon az előadás témája jól illeszkedik a konferencia témájához, és a kérdést a lehető leggyakorlat közelibb módon tárgyaljuk.

Az eddig lezajlott kurzusok tapasztalatai azt mutatják, hogy a kurzusokon való lemorzsolódás magas, a kurzusok színvonala meglehetősen különböző, az értékelés kérdésköre jelenleg is viták tárgyát képezi.

Érdemes persze átgondolni, vajon a hagyományos egyetemi kurzusok esetében nem ugyanezekkel a problémákkal küzdenek-e? Mivel a szerzők számos ilyen kurzuson vettek részt a gyakorlatban, az előadásban részletesen bemutatjuk a Coursera egyes kurzusainak felépítését, az alkalmazott eszközöket és gyakorlati tapasztalatokat. A Coursera felhasználóinak száma meghaladja a 2,1 milliót decemberi adata kurzusok száma A kurzusok akkreditálása tovább fogja növelni ezek elterjedését amit abból is láthatunk, hogy Coursera kurzusain megjelentek egyes európai, illetve ázsiai egyetemek által kínált témák is.

A előadás vélhetőleg sokak érdeklődésére tarthat számot, mert a bemutatásra kerülő online tanulási lehetőségek bárki számára kipróbálhatók, és ezáltal első kézből kaphatnak képet a szakemberek egy valódi MOOC működéséről és problémáirólilletve az online tanulás egyik legidőszerűbb kérdésköréről.

A kétezres évek Hírkereskedelmi videó bemutató felétől pedig a fősodorba került webes műfaj egyre többször jelent meg a tanulás bizonyos tereiben; eleinte elsősorban az informális és a nonformális tanulásban, majd, különösen a konnektivista tanulásszervezés köztudatba kerülésével a formális terepen is.

Az előadás elsődleges célja a blogvezetés oktatási és tanulási célú alkalmazásainak különféle típusait számba venni. Nem vizsgálom továbbá a külön műfaji szabályokkal és a hagyományos blogokétól eltérő lehetőségeket kínáló mikroblogokat, amelyek önálló kategóriaként értelmezendők.

Mindegyik típus további altípusokra bontható tartalma, a szerző k motivációja, célközönsége, a bejegyzések műfaja i és a kommentárok szerepe alapján. Ezt a felbontást kísérlem meg elvégezni az előadásban a rendelkezésemre álló mintában, a nyilvánosan elérhető, magyar nyelvű blogokban.

A kutatás során a blogbejegyzésekre jellemző sajátosságok mentén iparkodom Hírkereskedelmi videó bemutató típusok közötti szisztematikus átfedéseket és eltéréseket megállapítani.

Ennek részét képezi a blogvezetés struktúrájának, valamint a blogbejegyzések szövegének és multimédiás elemeinek tartalomelemzése.

Végeredményként a tanulási és oktatási blogoknak, blogbejegyzéseknek a más céllal létrejöttektől való műfaji megkülönböztethetőségét szeretném kimutatni, ami aztán segítségünkre lehet az informális tanulási folyamatokat alakító blogok későbbi elemzésében Hírkereskedelmi videó bemutató.

Az újmédia fogalom már a köznyelv technológiai zsargonjában is szerepet kapott. A jelenségek és körülményeik elemzésével feltárom, ugyanakkor behatárolom a fogalomkört, majd a különféle nézőpontok művészeti, kommunikációs, filozófiai, technológiai bemutatásával analizálom és szintetizálom a pedagógus szakmának a pontos értelmezésért.

Hírkereskedelmi videó bemutató

Sokan másképpen, eltérő módon, sokszor felületesen viszonyulnak a fogalomhoz. Vannak az újdonság iránt kritikátlanul rajongók, vannak, akik egy újabb haszontalan csodaszernek, divatjelenségnek tartják. Mások az IKT-vel egyenlőnek tartják, Hírkereskedelmi videó bemutató iskolai felhasználást illetően sem alternatív, sem komplementer szerepet nem tulajdonítanak neki.

Technikai oldalról sokan úgy vélik, hogy a tartalom hozzáférési módjában van különbség a régi és az újmédia között szekvenciális, mint például a film, és a véletlen hozzáférésű számítógépes tárolók merevlemezes meghajtók, optikai lemezek. Tehát a lineáris vonalvezetést — pl.

Mások — az interaktivitás adta kétirányúsága miatt — a társadalmi demokratizáló hatását és a társadalmi felzárkózás esélyét is látják benne. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az újmédiát jól lehet a kulturális kifejezés eszközeként alkalmazni.

Az IKT-n túlmutató újmédia platformok ismérveit feltárva rá kívánok mutatni arra, hogy az elektronikus tanulás olyan extenzív szakaszába lépett, amely — kezdetben személyi számítógép segítségével, majd más platformokon is elérhetővé válva — már túlmutat a weboldalakba szervezett tartalmak megjelenítésén. Egyrészt áttekintem az önmagukban önállóan létező új digitális — elsősorban mobil PDA, táblagép, okostelefon — népszerű eszközöket, melyeket az iskolában még nem használhatnak, másrészt a hagyományos televíziót egyre inkább felváltó digitális interaktív televízió és a közösségi televíziózás sajátosságait.

A fenti felsorolásból kirajzolódó újmédia platformokat analizálva — majd egyfajta szintézist képezve — beépítem a meglévő taneszköz korszakolásba és tipizálásba, rámutatva újmédia-rendszerek közösségi aspektusaira.

Hírkereskedelmi videó bemutató

Végül pedig az az oktatás kulcsmozzanatait érintő szerepükre ismeretátadás, motiválás rugalmasság-interakció, eredménymérés hívom fel a figyelmet. A tanulmány másik fő áramát az újmédia fogalmának eszközközpontú megközelítésén túli új tartalomszervezés formán alapuló értelmezése képezi. Itt rámutatok élő stratégia bináris opciókhoz, hogy a hagyományos médiumok nyomtatott és sugárzott közös jellemzője a lineáris történetszerkezet volt, az újmédia Manovich-féle interpretációja szerint új narrációs technikaként definiáljuk a fogalmát.

Hírkereskedelmi videó bemutató

Ebben az értelemben tehát nem csupán az eszközhasználat módszertani kérdéseire gondolok, hanem arra, hogy a hagyományos oktatási folyamatra oly jellemző a narratív logika mellé hogyan építhető fel a digitalizáció révén kialakult adatbázis alapon történő tartalomszervezés logikája, mely már egyfajta dramaturgiaként kezelhető.

Lévainé Müller Katalin Levai. Katalin educatio.

A Sulinet portál óta áll a hazai közoktatás szolgálatában, ez idő alatt több átalakításon is átesett, ám ben strukturálisan, tartalmilag és technológiailag is megújult formában jelentkezett. Az Educatio Nonprofit Kft. A közösségi tanulás, Hírkereskedelmi videó bemutató Web 2. A Sulinet tekintetében azonban még nem zajlott komolyabb kutatás, amit a bevezetés óta eltelt idő is indokol.

Vizsgálatunkban kísérletet tettünk arra, hogy áttekintsük az Educatio Nonprofit Kft. A felmérés során választ kerestünk arra is, hogy miként használják a Sulineten Hírkereskedelmi videó bemutató közösségi tanulás lehetőségeit tanári, szakmai csoportok, nemzetközi projektek szereplői iTEC, eTwinningiskolai osztályok és más, közös érdeklődés alapján létrejött csoportok. A vizsgálat során a Sulinet portál látogatói statisztikai adatait dolgoztuk fel, valamint egyes tanári célcsoportok esetében kérdőíves kutatásra is sor került a pedagógiai-módszertani háttér és attitűd feltárása érdekében.

A Sulinet közösség funkciók között időről időre újak jelennek meg, hiszen a fejlesztés folyamatos. Célkitűzéseink között szerepelt az is, hogy a legújabb funkciók pl.

Ennek nyomán arra is választ kaptunk, hogy a felhasználói igények, a Hírkereskedelmi videó bemutató lehetőségek és a pedagógiai-módszertani célok milyen távolságban állnak egymástól.

Tóth-Mózer Szilvia toth-mozer. Hírkereskedelmi videó bemutató informatikai eszközökkel támogatott projektpedagógia módszerei és gyakorlata az utóbbi évtizedben Magyarországon is gyökeret vert és számos verseny, nemzetközi megmérettetés mutatja eredményeit. Több olyan kezdeményezés is van, amely az IKT eszközökkel segített projektek iránt érdeklődő pedagógusok számára kidolgozott kereteket és képzést is biztosít. Az Intel® Teach Program több mint egy évtizede működik és a világ mintegy 70 országában van jelen.

Több mint 12 millió pedagógus vett már részt ezeken a képzéseken, amelyek közül az Intel Teach Essentials Hogy néz ki egy VK jelző kifejezetten az IKT eszközökkel segített projektpedagógiáról szól. A képzés során egy kidolgozott tananyag és koncepció mentén haladva, a résztvevők aktív szereplőként ismerkednek meg az IKT eszközökkel segített projektpedagógia elemeivel és a gazdag eszköztárra támaszkodva kezdhetik meg ezek beépítését saját gyakorlatukba.

Az előadás a képzés bevezetésének első évében szerzett tapasztalatokat és egy az Educatio Digitális Pedagógia Osztály munkatársai által végzett kutatás tapasztalatait összegzi. A kutatás a hazai IKT-val segített projektpedagógia szemléletét, módszertani elemeit vizsgálta, választ keresve arra is, hogy a pedagógusok projektpedagógiai ismeretei, attitűdje és a megvalósult gyakorlat között mekkora a távolság.