Tartalomjegyzék

Az élet lehetőségei, Földöntúli Földek - az élet lehetőségei az Univerzumban | Jegymester

Curiosity exobolygó National Geographic Magyarország A rohamosan gyűlő kutatási eredmények alapján indokolt lehet a NASA optimizmusa, és néhány évtizeden belül valóban rátalálhatunk Földön kívüli életre.

Fantáziarajz egy fiatal exobolygóról, mely kering központi csillaga körül.

az élet lehetőségei

A bejelentés nem egy konkrét tudományos felfedezésről vagy egy új küldetésről szólt, hanem inkább előrejelzés volt az elkövetkező időszakra. A NASA álláspontja szerint igen valószínű, hogy egy évtizeden belül a Földön kívüli életre utaló jelet találnak a kutatók, a további egy-két évtizedben pedig bizonyítékuk is lesz rá.

Az élet lehetőségei

A közlemény szakmai hátterében két tényező áll. Egyrészt az elmúlt tíz-húsz évben viszonylag sok arra vonatkozó megfigyelés született, hogy a Földön kívül, a Naprendszerben és azon túl is, több helyen található az élet lehetőségei környezet, amelyben megjelenhetnek és az élet lehetőségei a földihez hasonló tehát kémiai folyamatokon alapuló, főleg vizet és szerves anyagot igénylő életformák — még ha ilyeneket egyelőre nem is sikerült azonosítani.

Másrészt az elkövetkező időszakban sok bolygókutató küldetés indítását tervezik e helyszínek vizsgálatára. Mars A Naprendszerben a legnépszerűbb célpont továbbra is a Mars.

  1. Ultrasputnik online keresési áttekintések
  2. A Földön kívüli élet lehetőségei | National Geographic
  3. Он представил себя господином неба, и мир распростерся под ним, приглашая отправиться куда угодно.
  4. У Джезерака создалось безошибочное впечатление, что робот разыскивает нечто - хотя он не мог представить, что .
  5. Большая часть тела существа оставалась в воде: лишь первые три метра выдвинулись в среду, явно ему чуждую.

A körülötte keringő és a felszínén dolgozó szondák megfigyelései megerősítették, hogy a bolygón egykor folyékony víz volt. Ez arra utal, hogy több különböző H2O-raktár van a bolygón, a most azonosított harmadikat a poláris jégsapkák, illetve a felszín alatti, eltemetett jégtömegek képviselik.

Ha ezek jéganyaga egykor olvadt állapotban volt, a víz méter vastagon boríthatta be a bolygó felszínét ha a Mars domborzati egyenetlenségeitől eltekintünk. Víz jelenlétére mutató felszíni jelek a Marson. A Curiosity első adataiban nem találták a korábban földi mérésekkel a légkörében kimutatott metánt, de a küldetés előrehaladtával mégis sikerült azonosítani a gázt.

Az is kiderült, hogy a metán légköri mennyisége igen élénken változik, ami arra utal, hogy kis mélységből, lokalizált forrásokból származik. Bebizonyosodott továbbá, hogy a kiemelt mintákban lévő klórtartalmú szerves anyag nem földi eredetű szennyezés — ez az első bejelentés idején még nem volt egyértelmű. Ugyanakkor a kimutatott szerves klórbenzol és klóralkánok sem voltak jelen az élet lehetőségei a marsi mintában. Ezek a SAM nevű műszerben, a mérés során keletkeztek egyéb, eredeti marsi szerves molekulákból.

az élet lehetőségei

Ha közvetve is, bebizonyosodott tehát, hogy a nem csak a marsi meteoritokban, de a vörös bolygó felszíni anyagaiban is vannak program bináris opciók fogadására összetevők. Fotó: NASA A víz egykori jelenlétére utalnak a Curiosity által már több helyen vett minták, valamint a Marson régóta dolgozó Opportunity rover anyagvizsgálatai is.

az élet lehetőségei

Sikerült több helyszínen agyagásványokat kimutatni, amelyek mállással keletkeztek vizes közegben. A velük együtt talált kalcium-szulfát pedig a Curiosity mérései alapján közel semleges pH-jú ősi közegre utal, amelyben az elszállított ionokra vonatkozó becslések alapján bőséggel lehetett víz.

Ez ellentétben áll az Opportunity által az élet lehetőségei vizsgált, ún. Hematit-régió jellegzetes ásványa, a jarozit által jelzett egykori savas kémhatással.

az élet lehetőségei

Eszerint jelentős eltérések lehettek az egyes területek között a vizek kémhatásában — ennek igazolásában sokat segítene, ha az időbeli változásokat is pontosan tudnánk rekonstruálni. A különböző oxidáltságú és az élet lehetőségei anyagok keverékében lévő, jelentős redox-potenciált földi mikrobák kihasználhatnák — ha az egyéb körülmények megfelelnének élettevékenységük folytatásához.

Elvben tehát az esetleges élőlények fennmaradásához szükséges energiaforrás is akadt volna. A NASA merész előrejelzésének másik oka, hogy a következő évtizedben újabb küldetésekkel részletesen is elemezni fogják ezeket a perspektivikus célpontokat. A legfontosabb lépésre körül kerül sor: anyagmintát hoznak a Marsról a Földre, amit bolygónkon a marsi helyszínekhez képest sokkal részletesebben lehet majd vizsgálni.

Az élet lehetőségei | ÉLET ÉS IRODALOM

A nagyjából ra tervezett emberes Mars-expedíció pedig jó eséllyel adhat választ az egykori esetleg mai marsi élettel kapcsolatos kérdésekre is.

Holdak eltemetett óceánjai A Naprendszerben a Mars mellett fontos célpont a Jupiter Europa nevű holdja is. Az égitest megismerésének következő fontos lépése annak megállapítása, hogy milyen anyagok találhatók ebben a vizes közegben, és mik a fizikai és kémiai paraméterei.

E szempontból jelentős előrelépés, hogy a korábbi felvételekből összeállított térképek elemzésével sikerült megbecsülni a jég recirkulációs rátáját.

Földöntúli Földek - az élet lehetőségei az Univerzumban

Ez az érték azt adja meg, milyen rátával keveredik a jég az alatta lévő óceán anyagába. A jelenség kulcsfontosságú az esetleges élet szempontjából, a jégben ugyanis részben a szomszédos Io hold vulkáni anyagkibocsátása, részben a Nap ultraibolya és a Jupiter részecskesugárzása miatt oxidált, savas anyagok pl.

Ha a jég valahol felemésztődik, ezek is az óceánba jutnak, és a víz fenekén sejthető szilikátos vulkáni központok lúgos anyagaival elkeveredve növelik a redox-potenciált, ami több földi életforma ideális az élet lehetőségei energiaforrása. Az újabb vizsgálatok alapján a jégkéreg globálisan maximum millió éves, ami fiatalnak számít Földünkön a kontinensek többsége ennél idősebb, csak az óceáni aljzatok kora fiatalabbmíg az Europa felszíne mindenhol legfeljebb ilyen korú.

A kutatók azonban éveken át nem találták a nyomát annak, hogyan tűnhetett el a jégpáncél öregebb része — nem mutatkoztak ugyanis a földi szubdukciós alábukási zónákhoz hasonló képződmények.

A Földön kívüli élet lehetőségei

Ezek a jégkéreg felolvadt részeit jelzik, amelyek nemrég tűntek el — igaz, az élet lehetőségei recirkuláció nem a földi alábukáshoz hasonlóan történt.

A felismerés arra utal, hogy az óceán vize kémiailag aktív anyagokat tartalmaz, amelyek változatos környezetet biztosíthatnak esetleges biológiai jelenségekhez. Folyékony víz nemcsak az élet lehetőségei jégpáncél alatti óceánban lehet, hanem esetenként magába a jégpáncélba is benyomulhat.

Mit kezdjünk a megoldhatatlan problémáinkkal - Pálferi (részlet - 2017.05.19)

Ebben az esetben a víz adott mélységben megreked, sótartalma részben kiválik ún. Ilyen képződmények lehetnek a felszíni összetört jégblokkokat tartalmazó, ún. Ezek a tólencsék viszonylag rövid élettartamúak, maximum egymillió évig maradnak meg — az élet kialakulásának ezért nem kedveznek, azonban az óceánból odajutott esetleges élőlények számára átmenetileg kedvező viszonyokat biztosíthatnak. A Hubble űrtávcső által a hold körüli, rendkívül ritka gázburokban megfigyelt sarki fény adott biztosabb információt.

A sarki fények két gyűrűben mutatkoznak a hold két pólusa körül. A jelenséget a hold saját mágneses tere hozza létre, ami feltehetőleg a mélységi óceánban, az ott lévő oldott ionok áramlásával összefüggésben keletkezik.

A legkisebb olyan biológiai rendszert pedig, amelyik más élő rendszerektől függetlenül képes fennmaradni, bioszférának nevezzük. Bioszférából csak egy, a földi bioszféra ismert, de feltételezzük, hogy máshol is létezhet lásd: asztrobiológia. Az élő szervezetek a létezésük során a következő jellegzetességeket mutatják e jellegzetességek egyben szerepet játszhatnak az élő és élettelen közötti vékony határ meghatározásában : Autonómia: egy rendszernek képesnek kell lennie az önállóságra, azaz a saját szervezetének önálló fenntartására. Anyagcsere: az élő szervezetek a környezetükkel folytatott anyagcsere következtében képesek a szervezetüket felépítő anyagoknak újraelőállítására, és a saját anyagaik közötti biokémiai reakciók segítségével az anyagcsere viszonyait állandóan újratermelik autopoiézis.

Ez kölcsönhatásba lép a Jupiter saját, sokkal erősebb mágneses terével, minek következtében a sarki fénygyűrű helyzete időnként eltolódik. Az eltolódás mértéke sokkal kisebb annál, mint amekkora egy mélységi óceán nélküli holdon lenne — eszerint a felszín alatt igen mélyen, mintegy kilométerre vízréteg húzódik.

Az így kibocsátott az élet lehetőségei, szilíciumban gazdag szemcséket a bolygó körül keringő Cassini űrszonda elemezte.

Az apró szemcsék összetételét az élet lehetőségei pordetektor által mért becsapódások alapján sikerült meghatározni. Az elemzés arra utal, hogy a szemcséket hidrotermális aktivitás hozta létre egy óceánban.

Élet – Wikipédia

Az óceánba valószínűleg az Enceladus jégpáncélja alatt húzódó kőzetbelsőben áramló, alkáliákat tartalmazó és legalább 90 Celsius-fokos forró víz jut. Ez a hideg az élet lehetőségei szilikátoldattá válik, és ásványok válnak ki belőle. Az óceán vize egyébként gazdag nátriumban, továbbá karbonátok és metán is előfordul benne. Az óceánból induló és a jégpáncél repedésein áthaladó kilövellésekben megjelenő anyagok koncentrációja alapján az óceán vizében viszonylag sok oldott só lehet. A gravitációs mérések szerint a holdon, kilométer mélyen a felszín alatt legalább lokális, de akár globális, mintegy 10 kilométer vastag vízréteg alkotta óceán is lehet.

Élet keresése exobolygókon Az exobolygók — azaz Naprendszeren kívüli bolygók — kutatása során főleg a Kepler űrtávcső mérései alapján kiderült, hogy valószínűleg szinte minden csillag körül kering bolygó, méghozzá általában több is.

Míg az exobolygók felfedezésének első éveiben főleg nagy, a Jupiterhez hasonló méretűeket azonosítottak, mára a kisebb objektumok vezetik a listát. Úgy tűnik, a Földhöz hasonló méretű az élet lehetőségei tömegű planéták gyakoriak a világegyetemben.

Földöntúli Földek - az élet lehetőségei az Univerzumban | Jegymester

A nagy számok törvénye alapján pedig sok keringhet közülük az adott csillag ún. Fantáziarajz a J. Perspektivikus témakör az exobolygók légkörének elemzése, éghajlati viszonyaik megközelítő feltárása.

Várhatóan több esetben sikerül majd vízgőzt is kimutatni az élet lehetőségei légkörükben. Utóbbi megfigyeléseket meteorológiai modellekkel összekapcsolva megbecsülhető, létezhet-e cseppfolyós halmazállapotú víz az adott égitesten.

A légköri gázok elemzésekor a potenciálisan biogén az élő szervezet felépítésében részt vevő kémiai elemek eredetűeket, azok között is az ún. Ezek együttes kialakulásának biológiai ok nélkül igen kicsi az esélye — ilyen például az oxigén és metán jelenléte egy légkörben. A még csak papíron létező, koronográffal a napkorona tanulmányozására használt műszer, ban alkotta meg Az élet lehetőségei Lyot, francia csillagász felszerelt űrtávcsövekkel közvetlenül is sok exobolygó vizsgálható lesz.

A központi csillag fényét kitakarva könnyebben azonosíthatják a körülöttük keringő halvány égitesteket.

az élet lehetőségei

A közvetlen képalkotással megörökített exobolygók tartós követése éghajlatuk elemzését, a felszíni jég vagy víz előfordulásának valószínűsítését teszi lehetővé.