Küldjön üzenetet

A dixie kereskedés igazgatója, Világ, szeptember ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Világ, Néhány napja az a hír terjedt el, hogy kitűnő vonósnégyes-együttesünk, a Wald- bauer—Temesvári—Kerpely kvartettje meg­szűnik és Waldbauer Imre, Kerpely Jenő Ame­rikába szerződnek. Most őrömmel értesülünk, hogy a hfr nem felel meg.

Wald- bauer Imre ma közölte munkatársunkkal, a dixie kereskedés igazgatója a vonósnégyes változatlan összetételében meg­marad, sőt működési területét elsősorban Budapestre akarja áttenni.

Már a legközelebbi napokban egy hat estéből álló bérleti ciklust fog hirdetni. A Belvárosi Színházban, mely ismét alapítójának, Bárdos Artúrnak igazgatása alá került, már elkészüllek az átalakítási munká­latokkal és a gyönyörű kis színház új köntös­ben várja a jövő heti megnyitó előadást.

Az első bemutatónak a legfényesebb s a legbájo sabb szerző neve ad fényt és jelentőséget. Paul Géraldgnak, a Szeretni és az Ezüstlakodalom költőjének Si je voulais című új vígjátékával, — melyet Ha akarnám cünmel fordított ma­gyarra Kállay Miklós — nyitja meg kapuit az új Belvárosi Színház.

  • Új Néplap, október (9. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • könyvhét: 80 program 20 helyszínen | DÉLMAGYAR Szeged, Szeged és környéke
  • Pest Megyei Hírlap,

Ez a csipkeflnomságú, bájos vígjáték Bárdos Artúr igazgató rendezé­sében kerül színre. Főszereplői: Simonyi Mária, Táray, Bérczy. A legjobb operettegyüttes: Harmath Hilda, Vigh Manci, Galetta Ferenc és Sziklay József játsszák e héten háromszor: csütörtökön, szombaton a dixie kereskedés igazgatója vasárnap este.

Helyárak 6-tól 58 ezer koronáig.

  • Gazdaság | designaward.hu
  • Világ, szeptember ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Dixie üzlethelyiség kölcsönzése.

Kezdete félnyolc órakor. A Renaissance Szín­ház nagy művészi a dixie kereskedés igazgatója kezdi új sze- sőnját; a legnagyobbal, melyet színház maga elé tűzhet: a jövő hét végén új rendezéssel és szokatlanul érdekes szereposztásban bemutatja Shakespeare halhatatlan drámáját, a Ham- let-et Somlay Artúr rendezése a legújabb színpadi események figyelembevételével egy teljesen modern és egyéni Hamlet-tel ismerteti meg a budapesti közönséget, amely bizonyára a megérdemelt érdeklődéssel fogadja a meg­lepő előadást.

Biztosítja már ezt az is, hogy a címszerep az új magyar színjátszás legérdeke­sebb egyéniségének, a rendező Somlay Artúr­nak kezében van, aki alakításában is új értel­mezését adja Hamlet tragédiájának.

Ophelia szerepében a színház új, fiatal tagja. A Magyar Színház szeptember án, szerdán kezdi meg ezidei szezonját a Masa pénzt keres című fran­cia vígjátékkal. Verneail új darabja, a Pile oa face, Párizs egyik legfinomabb és legnagyobb irodalmi színházában, a Theatre Antoine-ben került Internetes jövedelem és minden más új darabot túl­haladó és túlélő triumfális sikerrel háromszáz- szor érdekelte, kacagtatta és gyönyörködtette Párizs színházi közönségét.

A Masa pénzt keres nem a szokványos párizsi portéka, hanem ér­dékes meséjével, drámai feszültségű cselekmé­nyeivel, szellemességével és jókedvével a neme­sebb francig vígjáték sorából való.

Molnár, Rubinyi, Vándory. A próbákat Vajda László, a színház új rende­zője vezeti. Az előadás félnyolc órakor kezdő­dik. A jegypénztárak a jegyek árusítását meg­kezdték.

A legváltozatosabb és leg- hmlatságosabb program szórakoztatja a közön­séget. Utolsó hét.

hogyan lehet gyorsan keresni 100 000-et

A dixie kereskedés igazgatója Géraldy legnagyobb sikerű színműve a Re­naissance Színházban. Simonyi Mária, Somlay, Táray.

Új Néplap, 1998. október (9. évfolyam, 230-255. szám)

Hasonló lelkesedés vár­ható a pénteki estén, amikor a művésznő a Bohémélet Mimi-jét fogja énekelni. Helyárak 6-tól 58 ezerig.

hol nyereséges pénzt fektetni és keresni

Simon Marcsa és Somogyi Enimi. Utolsó előadás szerdán, szeptember án.

Betűméret:

Egészen mérsékelt helyárak. Egé­szen mérsékelt helyárakkal. Szerzője Angyal Ernő dr. Kapható Nádor Kálmán zeneműkereskedésé­ben. Amikor ez a lélekbemarkoló, realisztikus felfogás mellett is poétikusan szép film elkészült és egész Amerika tele volt a hírével, azt kolportálták, hogy a Metró is és a Goldwyn is vindikálja a siker oroszlánrészét. Ámde akárkit illet meg a gyárvezetőség ré széről a a dixie kereskedés igazgatója, bizonyos, hogy az új erők egyesülése ragyogó- filmművct alkotott és a harmadik : a nagyközönség aratja le annak a gyümölcsét.

Amerikában elegendő az, hogyha kiírják a lapok, hogy Eleanor Boardman a főszereplő — a dixie kereskedés igazgatója sem kérdi meg, milyen darabban lép föl Eleanor Boardman I —, ez elég! Az érdeklődést nagymervben fokozza az, hogy Conrad Nagel szerepel még a műsorban. Gonrad Nagel igen kitűnő hírnévre tett szert nálunk is.

Eleanor Boardman azonban új. Nos, Eleanor Boardman, azt hisszük, általános ér­deklődésre tarthat igényt, ha Eleanor Board- manról ideiktatjuk az amerikai lapokból köz­vetlen vett ismertetést. Amikor néhány évvel ezelőtt egy filmgyár új start keresett, kétezer ajánlkozó közül öreá esett a választás, azóta a rendkívül gyönyörű és intelligens művésznő szenzációs karriert ért el, hiszen egyik legnagyobb csillaga az ame­rikai staroknak.

Új Néplap, E na­pon született ben Os­car Wilde ír író, ben Roger Wailland francia író és ban Szabó Árpád klasszika-filológus. E napon hunyt el ben Grigorij Patyomkin orosz hadvezér és ben Várnai Zseni költőnő. Ügyeletes patika Szolnok.

Amerikában azzal a kifeje­zéssel jellemzik, hogy a lelke honol az arcán és a nehéz szerepek királynője. Legutóbb meg­jelent életleírása szerint 5 láb 6 hüvelyk ma­gas, font a súlya, világosbarna a haja és zöld szemei vannak. Ebből az egész rövidre fogott leírásból is kitűnik, hogy Amerika éle­tében mily nagy szerepet játszik a filmművé­szet és igazán amerikaias az, hogy mily pon­tosan könyvelik el Amerikában a nagy starok személyi adatait.

Building the Most Complete CIty - Sutedja S. Darmono PT. Jababeka Tbk.

A Nagyvilági házasság-ról csak annyit még, hogy széles Budapesten nem akadhat senki, akit ez a minden tekintetben kimagasló nívójú film a végletekig ki ne elé­gítsen. Egy nagy­stílű lóverseny és egy szédítsen bravúros sport- esemény körül forog a darab, amely tele van izgalommal.

Kiváló szereplők művészi alakí­tása avatja ezt a filmet is a kimagasló film­produkciók a dixie kereskedés igazgatója és egész bizonyos, hogy a lóversenyt kedvelő Budapestnek valóságos él­vezete lesz a Dixie handicap.

PERSZONALIZÁLD A SÜTIK SEGíTSÉGÉVEL A WEBOLDAL OKOZTA ÉLMÉNYEKET

Szep­tember án egy új filmszínházzal gazdagodik a főváros. MOZI Az álmok rabszolganője Dráma 8 felv. Adám és Éva Vígjáték 6 tetv. Telefón: — Granadai viharlovas Fősz. Főszereplő: Rózsahegyi Kálmán A fekete kancellár Kalandor történet 8 felv. A színház megnjMI filmje a Robin Hood lesz, egy ó-angol történet melyhez a világ eddig legnagyobb díszletei kéJ szültek. A film előállítási költsége megközelíti a másfél millió dollárt.

A monumentális film, melyet Mary Pickford rendezett, nyilván Budapesten is épúgy meghódítja majd a közönséget, mint a világ többi nagy filmvárosának közönségét? Két Izgalmas attrakció a Kamara mai bemutatóján Párizsi éjszakák : Regény a földalatti Párizsból 8 fejezetben. Goidén West: Izgalmas történet csarnok lehetőségek arany hazájából 8 felvonásban.

Lón Tellcgen, Mae Bush, Elaine Hammer- stein és Eugen O'Brien, az amerikai filmművé­szet négy legkiválóbb tagja szerepel egyszerre a Kamara mai hatalmas attrakciós bemutató­ján két szenzációs filmdarabban, melyek közül bármelyik egyedül is gazdag attrakciója le­hetne a legmagasabb nívójú előadásnak is.

nyitott érdeklődés az opciók iránt

Lou Tellegen apacs-hercege és Elaine Hammerstein gazdag amerikai Miss-t megszemélyesítő alakítása a dixie kereskedés igazgatója felejthetetlen marad. A Golden West című Cosmos-film Kalifornia aranymezőire viszi a nézőt, ahol Eugen O'Brien egy lezüllött színész szerepében végig­éli a gyors meggazdagodás mohó életszomjú­ságának minden gyötrelmét és gyönyörét. Ma, csütörtökön, kerül bemutatásra Budapest bá­rom nagy mozgóképszínházában egyidejűleg as új szezón első nagy műsora. Az Omnia, Royal-Apolló és Corso grandiózus új műsorának kiemelkedő filmje Glória Swanson, á híres filmprnnadonna parádés filmje, a dixie kereskedés igazgatója Férflvágyak — asszonysorsok című nagyvárosi erkölcsrajz, amely New York életéből meríti érdekes tárgyát.

A film főszere­pében Glória Swanson ragyogó játéktalentumá- nak teljes skálájában pompázik és főleg humo­ros alakító tehetsége legjavát adja, amikor mint egyszerű áruházi elárusítóleány végigkomédiázza egy emigrált orosz nagyhercegnő, egy indiai táncosnő, egy társaságbeli grande dame szere­pét és végül Chaplint utánozza elragadó bájjal.

Az Omnia, Royal-Apolló és Corso mai új mű­sorának másik filmje az Amerikába telepedett Várkonyi Mihály legsikerültebb szerepe, amely­nek a Férjcsere a címe és eredeti a dixie kereskedés igazgatója a szezón legmulatságosabb slágervfg- játékának Ígérkezik.

dixy üzlet bérleti ajánlatok:

Külön értéke az újdonság­nak a film női szereplője, a szépséges Leatrice Jog, aki kettős szerepében a filmtechnikai csodák új perspektíváját világítja meg, A két filmattrakció a Magyar-Osztrák Film- ipari Bt. Az előadások kezdete az Omniában 5,! Bemutató ma a Corvin-Színházban.

A Fővárosi Nagymozgó, Elit- Vesta- és Tündér-mozgók, valamint a Deák-film igazgatói közlik a közönséggel, hogy a közeljövőben a nagymozik filmjeivel telje- sgp egyenrangú, több elsőrendű attrakciót fog­nak bemutatni.

Az említett öt filmszínház meg akarja mutatni a közönségnek, hogy semmi­féle áldozattól sem riad vissza annak érde­kében, hogy közönségének a nagymozikéval egyenrangú műsort nyújtsanak. Conrad A dixie kereskedés igazgatója és Harry Carey nagy filmjei fognak elsősór- ban sorra kerülni.

Az első próba-műsor kél amerikai atrakció, A granadai viharlovas, Harry Carey nagy attrakciója díszére válik rendezőjének, írójának, szereplőinek. Az első perctől az utolsó percig lenyűgözi a nézőt. A másik film a Randevú, a Goldwyn-gyár attrak­ciója. Szibériában játszódik le tárgya, egy ta­gol tengerésztiszt Conrad Nagel és egy orost hercegnő Sidney Chaplin szerelmi regénye? Glória Svanson főszereplésével Férjcsere Filmregény 7 felv. A becsomagolt kutya 2 felv. Sicc és u varázsfű vola 1 felv.

Párizsi éjszakák Filmregény 8 felv. Márkus Emília park Kákóczi út és Múzeum körút sarok Tel.

eladási opció a dolláron

Dixie Handicap Sorsdöntő futam 7 felv. Glória Swanson Férjcsere 7 felv. Várkonyi Mihály 5.